Δικηγορικό Γραφείο

Ασχολούμαστε

  • Με υποθέσεις που άπτονται όλων των δικαιικών κλάδων
  • Με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα προς την ικανοποίηση των συμφερόντων των εντολέων μας
icon-03

Διεκπεραιώνουμε

  • Τόσο ενώπιον όλων των βαθμίδων της Δικαιοσύνης όσο και ενώπιων όλων των Δημοσίων Αρχών τις υποθέσεις που μας ανατίθενται
  • Ταχύτατα και εχέμυθα και τις πιο δυσεπίλυτες νομικές υποθέσεις
icon-03

Αναλαμβάνουμε

  • Την επίλυση φορολογικών διαφορών με την Διοίκηση
  • Την προετοιμασία υποψήφιων Αναδόχων σε δημόσιο διαγωνισμό
  • Την σύσταση παντός μορφής εταιρικών σχηματισμών
icon-03

Προσφέρουμε

  • Υψηλής ποιότητες δικηγορικές υπηρεσίες
  • Νομικές συμβουλές σε ζητήματα που άπτονται της δραστηριότητάς μας
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
icon-03
δικηγορικό γραφείο mak law

nullum crimen, nulla poena sine lege

Τελευταία Νέα

Διαβάστε όλα τα Νέα μας »