Δικηγορικό Γραφείο

3ο επιστημονικό συνέδριο της ΕΕΔ, στο Ηράκλειο Κρήτης(22-23/4/2016)

3ο Συνέδριο της ΕΕΔ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) διοργανώνει το 3ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνδέδριο με θέμα :

«Το Δημόσιο Δίκαιο σε Μετάβαση. Προκλήσεις και Προοπτικές»

σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σ’υλλογο Ηρακλείου (ΔΣΗ) την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης στις Αίθουσες Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Θεοτοκοπούλου 28.