Δικηγορικό Γραφείο

Αποποίηση Κληρονομίας Ανηλίκου

Σε περίπτωση θανάτου ενός προσώπου η περιουσία του περιέρχεται είτε από τον νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή) ή βάσει διαθήκης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους κληρονόμους του. Σε πολλές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα σήμερα όπου πληθαίνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν χρέη σε τράπεζες, στο δημόσιο ή και αλλού, οι κληρονόμοι αποφασίζουν να αποποιηθούν την κληρονομία τους γιατί θα ήταν ασύμφορη η επαγωγή της σε αυτούς λόγω των αυξημένων χρεών (του παθητικού) σε σχέση με το ενεργητικό της περιουσίας. Προκειμένου λοιπόν να μην εμπλακούν σε περιπέτειες με μία κατάχρεη περιουσία αποφασίζουν να αποποιηθούν του κληρονομικού τους δικαιώματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, και πολύ περισσότερο, όταν μεταξύ των κληρονόμων και των οικογενειών τους υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προκειμένου να αποποιηθούν και αυτά με την σειρά τους, απαιτείται ειδική άδεια από το Δικαστήριο προς τους γονείς του τέκνου να αποποιηθούν εξ ονόματος του, αφού το Δικαστήριο κρίνει ότι η κίνηση αυτή είναι όντως προς το συμφέρον του τέκνου. Η αίτηση αυτή πρέπει να κατατεθεί εντός τετράμηνου απ’ όταν επήχθη (προσωρινά) η κληρονομία στο ανήλικο τέκνο. Σε περίπτωση που παρεμβληθεί η διαδικασία αυτή, μπορεί στο μέλλον –και μετά την ενηλικίωση του τέκνου0 αυτό να μπει σε σοβαρές περιπέτειες προκειμένου να αποποιηθεί μία κληρονομία που τελικά είναι εις βάρος του. Για τον λόγο αυτό, η αποποίηση ή αποδοχή κληρονομίας αποτελεί ζήτημα που ενδεχομένως να έχει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες και σε κάθε περίπτωση πρέπει προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση να λάβετε κάποια εξειδικευμένη νομική συμβουλή και με βάση τα ειδικότερα περιστατικά της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσής.