Δικηγορικό Γραφείο

Εταιρικό Δίκαιο

Στον τομέα του εταιρικού δικαίου το γραφείο μας αναλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Σύσταση Εταιριών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών) και Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών και Ελληνικών εταιριών.
  • Σύσταση και τροποποίηση αστικών εταιριών, σωματείων, αστικών συνεταιρισμών και αθλητικών σωματείων.
  • Παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τις καθημερινές συναλλαγές της εταιρίας και σύνταξη των αναγκαίων εταιρικών εγγράφων και συμβάσεων.
  • παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα χρηματοδοτήσεως εταιριών.