Δικηγορικό Γραφείο

Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε τη νομική αρωγή και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας : από το στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας έως και την διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, παρακολουθώντας όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτόν τον τομέα δικαίου, ακόμη και τις πιο πρόσφατες, όπως αυτές που τέθηκαν σε ισχύ με τον ν.4356/2015 (ΦΕΚ Α΄181/24-12-2015). Ειδικότερα, διεκπεραιώνουμε υποθέσεις που αφορούν σε:

  • Εγκλήματα κατά της τιμής (όπως π.χ. η εξύβριση και η δυσφήμηση).
  • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (όπως π.χ. η απάτη).
  • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (όπως π.χ. η πλαστογραφία).
  • Εγκλήματα κατά  της  ιδιοκτησίας (όπως π.χ. η κλοπή, η υπεξαίρεση και η ληστεία).

τόσο από την πλευρά του κατηγορουμένου όσο και από την πλευρά του πολιτικώς ενάγοντα. Περαιτέρω αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση ανηλίκων .