Δικηγορικό Γραφείο

Τραπεζικό Δίκαιο

Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου το γραφείο μας αναλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Συμβάσεις δανείων και καρτών.
  • Γενικοί Όροι των Τραπεζικών Συναλλαγών.
  • Προστασία Καταναλωτή και Προσωπικών δεδομένων στον Τραπεζικό Τομέα.